Sale!

Vietnam Arabica Coffee Drip Bag

10,000

Description

Cà-phê phin giấy 12g/phin

  • Giống: Catimor
  • Vùng trồng: Đạ Sar / Cầu Đất, Lâm Đồng, Việt Nam